อะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปสำหรับที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม – ส่วนที่ 2

Man looking through a window
พบกับผู้เชี่ยวชาญ

พบกับผู้เชี่ยวชาญ

ในตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับอุตสาหกรรมที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม อะไรคือความท้าทายที่พวกเขาประสบ
คาร์บอนที่ต่ำลงคือคำตอบหรือไม่ และคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์ เพื่อที่จะได้คำตอบมากขึ้นเกี่ยวกับ
คำถามเหล่านี้ ทางกรุนด์ฟอสได้รับมุมมอง 2 มุมมองเกี่ยวกับความรู้ของพวกเขาในเรื่องนี้ โดยมุมมองแรก
มาจาก ดร. ดอร์ท ริช โจเกนเซน (Dr. Dorte Rich Jorgensen) ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสแผนกความยั่งยืน
ที่แอตกินส์ (Atkins) และหลังจากนั้นเราก็ได้รับอีกมุมมองหนึ่งจาก จอห์น เดย์ซี (John Deasy) ซึ่งเป็นผู้
อำนวยการฝ่ายการค้าประเทศอังกฤษที่ฮิลสัน มอร์แรน

ดร. ดอร์ท ริช โจเกนเซน
ดร. โจเกนเซนเป็นผู้ที่ได้ทำงานเมื่อไม่นานมานี้ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกความยั่งยืนที่แอตกินส์ที่สนาม
กีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012 2012 ดร. โจเกนเซนมีประสบการณ์ 23 ปีเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ประสบความ
สำเร็จในการสร้างสิ่งแวดล้อมและโครงการโครงสร้างพื้นฐานจากเทคโนโลยีขั้นสุดยอดและโครงการที่ได้
รับรางวัลชนะเลิศ เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบในนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเฮอเรียต-วัตต์ (Heriot-
Watt University) และเป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรบริการงานอาคารรับอนุญาต (CIBSE)

แอตกินส์เป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบชั้นนำ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่หลายแหล่งในประเทศอังกฤษ
อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟิค และยุโรป บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอนและมีส่วน
ร่วมในโครงการออกแบบและงานวิศวกรรมชั้นนำของโลกบางแห่งทั้งในประเทศบ้านเกิดและต่างประเทศ

จอห์น เดซีย์

จากฮิลสัน มอร์แรน เขาได้พูดคุยกับจอห์น เดซีย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการค้าประเทศอังกฤษ ซึ่งมี
ประสบการณ์จากการทำงานในห้องประชุมกรรมการกับงานโครงการ เขาได้แบ่งปันรายละเอียดบางอย่าง
เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมโดยอิงจากประสบการณ์ของเขาที่ทุกระดับ
ฮิลสัน มอร์แรนเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอิสระหลากหลายสาขา บริษัทมีเครือข่ายสำนักงานในประเทศ
อังกฤษและตะวันออกกลางโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลอนดอน ฮิลสัน มอร์แรนมีบริการด้านวิศวกรรมครบ
วงจร

 

มุมมองจากแอตกินส์

การเอาชนะความท้าทาย: การทำงานเป็นทีมตลอดโซ่อุปทาน

 

ข้อมูลโดยสรุปของแอตกินส์

พนักงาน 17,400 คนทั่วโลก
รายรับ พันล้านปอนด์สเตอลิ่ง 1.72
ก่อตั้งเมื่อ 1938
บริษัทด้านการออกแบบที่ใหญ่อันดับ 14 ของโลก
เป็นบริษัทที่ปรึกษาหลายสาขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

 

DORTE RICH JØRGENSEN

ดร. ดอร์ท ริช โจเกนเซน ผู้จัดการอาวุโสแผนก ความยั่งยืน ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรมที่แอตกินส์
(ภาพถ่ายโดยแอนเดรียน ฮุสตัน)

 

“อะไรคือสิ่งที่คุณ เห็นเป็นเรื่องท้าทาย หลักที่ประสบใน อุตสาหกรรม”

ดร. โจเกนเซน : เป็นงาน
ที่ใหญ่มากสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องคงไว้ซึ่ง การขยายกลุ่มของทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนตาม ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่มีความ ยั่งยืนมากขึ้นเพื่อแก้ไขคำตอบเรื่องภาวะโลก ร้อน ขณะกำลังก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามในโครงการโอลิมปิค และพาราลิมปิกเกมส์ ลอนดอน 2012 พร้อมกับ การมีส่วนร่วมของแอตกินส์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และการก่อสร้างเพื่อส่งมอบโครงการเรือธงด้วย
ความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการตาม งบประมาณและเวลาที่กำหนด สำหรับโครงการอื่นๆ ที่เหมือนกับที่กล่าวมานี้ ลูกค้าและทีมอุตสาหกรรมจะสามารถจัดการกับความท้าทายหลักต่างๆ ได้

 


ในประสบการณ์ของฉัน การออกแบบที่ดีที่สุด
โดยปกติจะสร้างขึ้นมาโดยทีมที่ทำงานด้วยการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดตลอดโซ่อุปทาน
ซึ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกันพร้อมกับความสามารถ
ในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

คำกล่าวของ ดอร์ท ริช โจเกนเซน

“คุณสามารถยกตัวอย่างวิธีการทำงานของ อุตสาหกรรมเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ความยั่งยืนได้หรือไม่”

ดร. โจเกนเซน: ฉันทำงานมานานในทีมออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของแอตกินส์ สำหรับโครงการโอลิมปิค
และพาราลิมปิกเกมส์ ลอนดอน 2012 ในฐานะของผู้จัดการแผนกความยั่งยืนของแอตกินส์ฉันได้ทำงานกับ
ลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของความยั่งยืนสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ตัวอย่างเช่น สะพานเวตแลนด์
บริดจ์ (Wetland Bridge) เป็นสถานที่ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจนถึงปัจจุบัน (98.3%) ในการจัดอันดับความ
ยั่งยืนของ CEEQUAL (รูปแบบการประเมินและการให้รางวัลความยั่งยืนที่อิงจากหลักฐานที่ใช้กันมาก
ที่สุด)

ผลที่ได้นี้รวมถึงความคิดริเริ่ม การออกแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การใช้วัสดุจากเศษวัสดุเหลือใช้ คอนกรีต
คาร์บอนต่ำและวัสดุรีไซเคิล การแทนที่วัสดุที่เป็นพิษด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
มั่นใจถึงแหล่งที่มาที่รับผิดชอบเช่น ไม้ท่อนและการลดของเสีย เป็นต้น ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าการ
ออกแบบนั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้

 

อาคาร “เตรียมพร้อมสำหรับคาร์บอนต่ำ”คืออะไร อาคารแบบนี้มีลักษณะพิเศษอย่างไร

ดร. โจเกนเซน : สำหรับอาคารเหล่านี้แล้ว นักออกแบบต้องมั่นใจว่าการสิ้นเปลืองพลังงานที่ต้องการโดย
อาคารในระหว่างการปฏิบัติงานนี้จะอยู่ในระดับต่ำมาก สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการหาพารามิเตอร์ทำงานพื้น
ฐานที่เหมาะสมที่สุด เช่น การวางแนวทิศทางของอาคาร อัตราแสงจ้า/การบังแสงเพื่อที่จะหาความสว่างใน
ช่วงเวลากลางวันที่เหมาะสมที่สุด สิ่งทอที่ใช้เป็นฉนวน เป็นต้น หลังจากนั้นความต้องการพลังงานระหว่าง
การปฏิบัติงานจำเป็นต้องทำได้ตามความต้องการประสิทธิภาพด้านพลังงาน เช่น การใช้การระบายความ
ร้อนโดยธรรมชาติ การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ การควบคุมแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ และการเลือก
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ก่อนที่อาคารจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้า อาคารเหล่านี้จำเป็นต้องมีการทดลองเดินระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับการทดลองเดินระบบซ้ำอีกครั้งในระหว่างปีเพื่อทำการปรับตั้งการปฏิบัติงานเพื่อปรับเปลี่ยนตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฤดูกาล

ยังมีความจำเป็นสำหรับแนวทางปฏิบัติที่กระจ่างชัดและมีประสิทธิผลสำหรับผู้ปฏิบัติงานของอาคารที่
เสร็จสมบูรณ์หลังจากการส่งมอบเพื่อให้มั่นใจว่าอาคารนั้นมีการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาตามวิธีการที่ได้
ออกแบบไว้

 

มุมมองจากฮิลสัน มอร์แรน

การสนับสนุนนวัตกรรมและระบบใหม่

ข้อมูลโดยสรุปของฮิลสัน มอร์แรน

พนักงาน : มากกว่า 200 คน
สำนักงานใหญ่ : ลอนดอน
หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ

 


เราคิดถึงบทบาทของวิศวกรที่จะมีความสำคัญ
มากขึ้นในการลดภาวะโลกร้อนและต้นทุนด้าน
พลังงาน ให้แนวทางปฏิบัติสำหรับลูกค้าให้
สามารถรับมือกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ง
แวดล้อมที่เพิ่มขึ้น

John Deasy

John Deasy, Commercial Director UK, Hilson Moran

จอห์น เดซีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าในประเทศ อังกฤษของฮิลสัน มอร์แรน

 

“อะไรคือความ ท้าทายหลักที่ อุตสาหกรรมประสบ อยู่ในตอนนี้”

จอห์น เดซีย์ : มีความท้าทาย มากมายที่เกิดขึ้น แต่ตามที่เรามองเห็นพบว่า มีความท้าทายที่ชัดเจนอยู่ 2 ประการด้วยกัน
ประการแรกคือ นโยบายซึ่งหน่วยราชการทั้งหมด ที่ดำเนินการตามนโยบายที่ส่งผลกระทบด้านบวก
ต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อกำหนดที่ จำกัดในเรื่องสำนักงานและการเปลี่ยนแปลงตาม
ปกติตามข้อกำหนดและกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร นั่นหมายถึงยังมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างความ
สมดุลของเป้าหมายและความมุ่งมั่นระยะสั้นและ ระยะยาว ในฐานะที่เป็นวิศวกรเราไม่เพียงแต่
จำเป็นต้องช่วยลูกค้าของเราให้ปฏิบัติตามข้อ บังคับปัจจุบัน แต่เรามีหน้าที่ในการส่งเสริม
พวกเขาให้รับเอาระบบที่ใช้การได้และคุ้มค่าการ ลงทุนที่จะช่วยส่งมอบการประหยัดคาร์บอนได้
จริงและมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของอาคาร

ความท้าทายประการที่สองคือ การยกระดับ
การตระหนักของวิศวกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการด้านวิศวกรรม เช่น งานเครื่องกลอาคาร งาน
วิศวกรรม และงานระบบท่อ (MEP) ที่ต้องมีการซ่อนไว้จากมุมมองสายตามปกติ และเมื่อมีการทำงานเราก็
จะไม่สามารถสังเกตได้ ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องค้นหาวิธีการเพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญในการ
ออกแบบอาคาร (โดยการส่งเสริมนวัตกรรมและระบบใหม่อย่างต่อเนื่อง)

 


ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมหลาก
หลายสาขาระดับชั้นนำ เราจำเป็นต้องยืนอยู่ที่
เทคโนโลยีขั้นสุดยอดของอุตสาหกรรม ดังนั้น
เราจึงได้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษใน
โครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำ การตกแต่งใหม่
และการปรับปรุงใหม่

John Deasy

“คุณคิดว่าฮิลสัน มอร์แรนจะสามารถสร้างรายได้ และการเติบโตในอนาคตได้จากที่ไหน”

จอห์น เดซีย์: อาคารจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนตามวิธีการใหม่ใน
การทำงานและการเปลี่ยนแปลงโครงแบบหรือแม้กระทั่งใช้ตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
อายุการใช้งานของอาคารในคราวเดียวกันนี้ก็จำเป็นต้องมีนวัตกรรมเพื่อทำให้อาคารมีความอัจฉริยะและ
เทคโนโลยีสูงขึ้นโดยการทำให้ง่ายขึ้นแต่มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น คำใหม่ที่จะใช้กันคือ “ยิ่งน้อยยิ่งได้
มาก”
เราอาจจะเห็นเทคโนโลยีจำนวนมากที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาคารพาณิชย์ในระบบในอนาคต เช่น ปฏิกรณ์
ใช้แสง เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และกระจกอัจฉริยะที่มีชื่อทางการค้าสองสามชื่อ

เมื่อเข้ามาสู่โซ่อุปทาน ให้ลองนึกถึงโครงการที่ใช้เทคโนโลยี เช่น BIM จะสามารถให้คติพจน์ว่า “หนึ่ง
โครงการ หนึ่งทีม หนึ่งการส่งมอบ” เมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนถูกใช้ร่วมกันและทุกๆคนทำงานร่วมกัน
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน เรายินดีเสมอสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเปิด

 

“การบำรุงรักษาและการดูแลภายหลังจะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นในโซ่อุปทาน  ทั้งในการแจ้งเตือนการออกแบบที่จุดเริ่มต้นและการส่งมอบความยั่งยืนในระยะยาว”

จอห์น เดซีย์: พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการบรรลุความยั่งยืน เราได้วางแผนการณ์เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงผลประโยชน์ของมัน ในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพในการทำงาน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ นอกจากนี้เรายังคาดว่าจะเห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้นสำหรับโครงการกองทุน โดยเราจะทำงานร่วมกับลูกค้า นักพัฒนา และผู้สนับสนุนเงินทุน ในการวางแผนการระดมทุนเพื่อสนับสนุนรายจ่าย โดยการเสนอผลตอบแทนทางการเงินระยะยาวที่ดีกว่า


การบำรุงรักษาและการดูแลภายหลังจะกลายเป็น
สิ่งที่สำคัญมากขึ้นในโซ่อุปทาน ทั้งในการแจ้ง
เตือนการออกแบบที่จุดเริ่มต้นและการส่งมอบความ
ยั่งยืนในระยะยาว

John Deasy

“มีพื้นที่พิเศษที่คุณคาดว่าฮิลสัน มอร์แรนควรจะให้ ความสำคัญในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้านี้หรือไม่”

จอห์น เดซีย์: การเน้นความสำคัญเป็นหลักสำหรับเราในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้าในเรื่องการออกแบบที่
ยั่งยืนและการพัฒนาคาร์บอนเป็นศูนย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการพิเศษของสหภาพยุโรป 2020 (การ
สร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าของยุโรปและลูกค้าระหว่างประเทศ) ฮิลสัน มอร์แรนยังได้มีการลงทุนใน
เรื่องผู้เชี่ยวชาญในโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสิ่งนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ประสบความ
สำเร็จและยั่งยืน และมั่นใจได้ถึงสมรรถนะที่เป็นจุดแข็งตลอดอายุการใช้งาน และยังสร้างความเชื่อมั่นได้
อีกว่า เราได้สร้างอาคารอัจฉริยะที่ยอมให้เราปรับเปลี่ยนได้

 


    Facebook Twitter LinkedIn