บุก Grundfos สิงคโปร์ มองดูการจัดการน้ำในภูมิภาคนี้ แล้วสะท้อนกลับมาที่บ้านเรา

บุก Grundfos สิงคโปร์ มองดูการจัดการน้ำในภูมิภาคนี้ แล้วสะท้อนกลับมาที่บ้านเรางานสถาปนิก 62

บุก Grundfos สิงคโปร์ มองดูการจัดการน้ำในภูมิภาคนี้ แล้วสะท้อนกลับมาที่บ้านเรา

สำนักงานใหญ่Grundfos ประจำภูมิภาคนี้ที่สิงคโปร์ ที่จะช่วยมาฉายภาพสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำในแต่ละประเทศ ของภูมิภาคนี้ทั้งหมดซึ่งปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาวะโลกร้อน-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกอ่านข่าวเพิ่มเติมคลิ๊ก

https://www.matichonweekly.com/column/article_257403

เผยแพร่วันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 มติชนสุดสัปดาห์