บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)จำกัด ฉลอง 25 ปี

บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)จำกัด ฉลอง 25 ปี

บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)จำกัด ฉลอง 25 ปี

บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2561 ภายใต้คอนเซ็ปต์  “The ultimate pride”  เพื่อแสดงถึงก้าวหน้าของบริษัทตอกย้ำความมั่นคงทางธุรกิจ   ในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำและโซลูชั่นปั้มน้ำที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดอุตสาหกรรม และตลาดส่วนอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารบริษัทกรุนด์ฟอสได้พบปะและแสดงความขอบคุณลูกค้า ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท   ได้ร่วมกันเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ในการพัฒนาโซลูชั่นเกี่ยวกับน้ำสำหรับประชาชนคนไทยรวมทั้งผู้คนทั่วโลก และกำหนดมาตรฐานในด้านนวัตกรรม, ประสิทธิภาพ, ความไว้วางใจ, ประหยัดพลังงานและความยั่งยืน   รวมถึงการเป็นบริษัทปั๊มน้ำที่ให้บริการผู้คนนับล้านในแต่ละวัน   ซึ่งโซลูชั่นของกรุนด์ฟอส  จะช่วยให้คู่ค้าและลูกค้า  สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต่างๆที่ต้องการ  
ตั้งแต่การให้น้ำดื่มแก่หมู่บ้านเล็กๆ  ไปจนถึงตึกและอาคารสูงเสียดฟ้า   การบำบัดและกำจัดน้ำเสียและการทำความร้อน งานในโรงงาน  เพื่อให้ความสะดวกสบายสู่โลกที่เราพักอาศัย  
หรือลดความร้อนลงในยามจำเป็น   พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีที่ 
25  และปีต่อๆ ไป กับการดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการจัดการเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของตลาดเครื่องสูบน้ำในประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการกำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัทในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ นอกจากนี้บริษัทกรุนด์ฟอส  (ประเทศไทย)  จำกัด  ยังยกระดับและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพสูงด้วยประสบการณ์อันยาวนานและการแก้ปัญหา 
พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพจากทีมวิศวกรฝ่ายขายและ    ทีมบริการที่มีความสามารถให้บริการแก่ลูกค้าตามศูนย์บริการ ซึ่งกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้สามารถบริการและตอบสนองแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   

ตลอดจนมีระบบการบริการจัดส่งสินค้าที่ดีเพื่อรองรับการแก้ปัญหาให้กับตัวแทนและลูกค้าโดยมีสินค้าพร้อมในคลังสินค้าที่จะสามารถส่งมอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว ผู้บริหารกรุนด์ฟอสยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)  จำกัด  ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน
ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของกลุ่มบริษัท คือการพัฒนา การผลิต การจำหน่าย เครื่องสูบน้ำและระบบการสูบน้ำคุณภาพสูงเสมอมา   เพื่อให้บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารงานและเจริญเติมโตอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทกรุนด์ฟอส