งานสถาปนิก'61 : งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 32

งานสถาปนิก ’62 (Architect Expo’19)

งานสถาปนิก 61Beyond Ordinary ไม่ธรรมดา |

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

1-6 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

"ไม่ธรรมดา" มุ่งอภิปรายบทบาทของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทยซึ่งมุ่งสนใจที่กระบวนการการสร้างสรรค์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยพัฒนากรอบแนวคิดการให้ความหมายและคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ไม่จํากัดอยู่ที่เพียงรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแต่พิจารณาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในฐานะองค์ประกอบของการใช้ชีวิตประจําวันของผู้อยู่อาศัย
โดยทางบริษัท กรุนด์ฟอส ได้นำปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยทุกรุ่นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมด้วยของแถมมากมายในงาน

 - SCALA2 Perfect water pressure - ขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่ายSCALA2

 - CMB PT พลังน้ำแรงสม่ำเสมอ เงียบขณะทำงาน ไร้เสียงรบกวน

- CMB PM1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติกรุนด์ฟอส รุ่น CMB  แบบมีชุดควบคุมแรงดันอัตโนมัติ

- CMB SP  ปั๊มน้ำอัตโนมัติกรุนด์ฟอส รุ่น CMB Self-priming แบบมีชุดควบคุมแรงดัน

- ปั๊มจุ่มกรุนด์ฟอส รุ่น KPC  ปั๊มอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูง