บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบบำบัดน้ำ AQpure

Grundfos Asia HQ praised for its green credentialsงานสถาปนิก 62

บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบบำบัดน้ำ AQpure  

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนจากบริษัทกรุนด์ฟอส(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าพบ
พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ Mr. Kenth Hvid Nielsen ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกรุนด์ฟอส(ประเทศไทย) จำกัด, Mr. Jens Ove Frederksen ผู้จัดการส่วนสาธารณูปโภคน้ำและคุณ Juthamas Brommanop ผู้จัดการฝ่ายขายแผนก Safe Water พร้อมด้วยคุณ Yun Prasert, ผู้จัดการ หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ทและทีมงาน โดยถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากแก่ บริษัทกรุนด์ฟอสในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและนำน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมอบให้แก่เด็กๆ  

ใน Grundfos เราทำในสิ่งที่เราพูดและเราพูดในสิ่งที่เราทำ Mr. Niels Due Jensen, Grundfos, Denmark  ให้เงินทุนแก่ บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบริจาคระบบบำนัดน้ำ AQPure โมเดล C11 มูลค่า 1,500,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จ.กาญจนบุรี พร้อมการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยหจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ในประเทศไทยเราเป็นสอง บริษัท ที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อยกระดับการแก้ปัญหาของเราเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาน้ำดื่มที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สำหรับชุมชนห่างไกลของประเทศไทย     

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563