โครงการ G2G รุ่นที่ 2

G2G รุ่น 2
G2G_1

รุ่นนี้ได้ตั้งชื่อรุ่นกันว่า รุ่น 2B1 มีประธานรุ่นคือคุณออม GTH และเลขา คุณปุ้ย Siam East ครับ ส่วนทีมงาน G2G ก็ยังเป็นหน้าเดิมครับ คุณแน๊ตทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน (coach) ผม สิทธิกร รับหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ คุณอุ้ม อาพัชรี และคุณปุ๊ก อรียา เป็นผู้ช่วย ในการอบรม G2G ในรุ่นนี้เราได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการว่าอยากจะให้เน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่อยากให้เน้นเรื่อง People Management และ Change Management เป็นพิเศษครับ โดยเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรมที่เราได้พัฒนาขึ้นในปีนี้มีทั้งหมด 3 วันด้วยกัน โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งแบบ classroom ที่เน้นการเลคเชอร์ และแบบ workshop ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา รวมไปถึงการนำเสนอผลงานหน้าชั้น ในปีนี้เราได้เพิ่มกิจกรรม Team Building ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมด้วยนะครับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความรู้จักและฝึกการทำงานเป็นกลุ่มไปด้วยในตัว งานนี้เรียกเหงื่อกันตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าได้ครับ

 

G2G_3

ส่วนเนื้อหาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เรายังคงให้เน้นและให้ความสำคัญกับทฤษฎีการบริหารจัดการที่กรุนด์ฟอสใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจซึ่งได้แก่ การบริหารบุคลากร (People Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) อีกทำเรายังได้รวบรวมศาสตร์การบริหารจัดการภาวะผู้นำ (Leadership Principles) ในแง่มุมต่างๆ สอดแทรกไว้ในบทเรียนโดยผ่านการนำเสนออย่างเป็นกันเองจากประสบการณ์ตรงโดยคุณแน๊ต นอกจากนี้เรายังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้เรียนรู้การรู้จักตนเองผ่านการทดสอบ PI Test ซึ่งจะทำให้ได้รู้ว่าตัวตนของเรานั้นแท้จริงเป็นเช่นไรและเหมาะสมกับงานชนิดไหน ทำเอาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนถึงกับอ้าปากค้างเพราะประหลาดใจในความแม่นยำของแบบทดสอบที่ว่านั้นเชียวล่ะครับ


G2G4

ในวันที่สองของการฝึกอบรมนั้น เราได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ฝึกการเขียนแผนกลยุทธ์ของแผนกหรือส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนก็ได้รับการดูแลและแนะนำการเขียนแผนฯอย่างใกล้ชิดจากทีมงาน และได้ทำการนำเสนอแผนฯดังกล่าวหน้าชั้น นอกจากนี้คุณแน๊ตยังได้ให้คอมเม้นท์ถึงวิธีการนำเสนอของแต่ละท่านโดยมีการบันทึกวีดีโอไว้ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับบุคลิกของตนเอง ทั้งนี้เพราะเราเชื่อว่าผู้นำที่เก่งต้องมีทักษะการนำเสนอที่น่าสนใจด้วยครับ

ในวันสุดท้ายหลังจากที่เราได้อยู่ร่วมกันมาตลอดเวลา 3 วันเต็ม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการเข้าร่วมโครงการ G2G รุ่นที่  2 จากคุณแน๊ต และในส่วนท้ายของการอบรม ผมเองก็ได้มีโอกาสชี้แจงถึงขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมคราวต่อไปของโครงการนั่นก็คือการได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเพื่อติดตามผลครับ อีกทั้งเรายังมีไอเดียที่จะจัดให้ G2G รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้มีโอกาสพบปะกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ส่วนรายละเอียดผมขออนุญาตอุบไว้ก่อนและจะมาแจ้งให้ทราบในฉบับถัดไปนะครับ

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ : info-th@grundfos.com

 


    Facebook Twitter LinkedIn