บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014

24/10/2014

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014

คุณพรทิพย์ วิพัฒนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014”

คุณพรทิพย์ วิพัฒนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” Quality Persons of the Year 2014 จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งเป็นรางวัลบุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ในฐานะบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ 2014 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างที่ดี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014
บุคคลคุณภาพ2014
บุคคลคุณภาพ2014
บุคคลคุณภาพ2014
บุคคลคุณภาพ2014