ดาวน์โหลดคู่มือ Refrigeration และ Cooling

คุณทำงานด้าน Refrigeration และ Cooling หรือไม่ คุณจะได้ข้อมูลที่คุณต้องทราบในคู่มือของเรา ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายของกระบวนการ Cooling ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมในด้าน Refrigeration ระดับอุตสาหกรรม เทคนิคการควบคุม และหลักทั่วไปในการพิจารณาการเลือกใช้ปั๊มน้ำ