ดาวน์โหลดคำแนะนำการออกแบบสำหรับการผสม

ในการบำบัดน้ำเสีย การผสมอย่างเหมาะสมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ แต่การผสมได้อย่างถูกต้องนั้นทำได้ยาก คู่มือฉบับใหม่ที่ใช้ง่ายมุ่งที่จะทำให้การผสมได้อย่างเหมาะสมเป็นเรื่องง่ายด้วยการนำความรู้ที่ซับซ้อนมาจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน