โครงการ ปั่นน้ำใจให้น้อง

ปั่นน้ำใจให้น้อง

โครงการ CSR

ปั่นน้ำใจให้น้อง

 

Project Street Kids เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับเด็กผู้ยากไร้ เด็กเร่ร่อนที่ถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง ผู้ริเริ่มโครงการ คือ Ms.Helena Buus Schmidt นักเรียนชาวเดนมาร์กอายุ 19 ปีมีโอกาสเดินทางมายัง 8 ประเทศในแถบเอเชียและได้มองเห็นความยากลำบากการใช้ชีวิตของเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ตัดสินใจอุทิศตนและหยุดพักการเรียนเพื่อใช้เวลาสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กด้อยโอกาสก่อนจึงได้ประสานงานกับบริษัท โรงเรียน องค์กรต่างๆ ในประเทศเดนมาร์กเพื่อร่วมบริจาคสิ่งของ ตุ๊กตา เสื้อผ้า ของเล่นและนำมาบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ Ms.Helena ได้มีโอกาสปรึกษาแนวคิดนี้ร่วมกับคุณพรทิพย์ วิพัฒนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุนด์ฟอส(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคุณพรทิพย์ได้เล็งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและอยากจุดประกายความคิดนี้ให้กับคนไทยทุกคนได้หันมาแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กด้อยโอกาสจึงได้ประสานงานกับบริษัทสหพีร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัดและนักปั่นสะพานบุญ ทำให้เกิดโครงการปั่นน้ำใจเพื่อน้องขึ้น

พวกเราหวังว่าเพียงจุดเล็กๆที่พวกเราร่วมมือกัน จะก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่และขยายออกไปสู่หัวใจของคนไทยเพื่อคนไทย ให้=ได้ (ให้ (เพื่อเด็กด้อยโอกาส)=(คนทำ)ได้(อิ่มใจ))

วัตถุประสงค์

-เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
และพัฒนาเด็กไทยที่กำพร้าและยากไร้

เป้าหมายโครงการ

-   สร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ด้อยโอกาส


-   เพื่อตอบแทนสังคมผ่านทางกิจกรรมปั่นจักรยาน
โดยชมรมนักปั่นสะพานบุญ

ส่งต่อสิ่งของเงินบริจาคที่ได้รับบริจาคทั้งจากประเทศเดนมาร์กและประเทศไทยให้กับ

 

รายละเอียดโครงการปั่นน้ำใจให้น้อง

ปั่นจักรยานระหว่างวันที่  13-15 กุมภาพันธ์ 2559 - ปั่นเส้นทางนครสวรรค์-กรุงเทพฯ
(ระยะทาง 288 กิโลเมตร)

- 16 กุมภาพันธ์ 2559 -  ตลาดมีนบุรีมุ่งหน้าไปที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ยอดเงินบริจาค 148,180 บาท และสิ่งของจากประเทศเดนมาร์ก 40 กล่อง  

- 18 กุมภาพันธ์ 2559 -  ศูนย์เมอร์ซี่มุ่งหน้าไปที่มศว.ประสานมิตร จุดสิ้นสุดกิจกรรมปั่นน้ำใจให้น้อง ที่ศูนย์เมอร์ซี่ เขตคลองเตย ยอดเงินบริจาค 163,772.25 บาท และสิ่งของจากประเทศเดนมาร์ก 40 กล่อง 

ชมภาพกิจกรรมปั่นน้ำใจให้น้อง

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati