กิจกรรมเพื่อสังคม

file

จากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายอำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้หลายพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

จากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายอำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้หลายพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นที่ หมู่ 2,3,6,8 และหมู่ 10 ตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ระบบสาธาร-ณูปโภคหลักได้รับความเสียหายอย่างหนัก ตลอดจนผลพวงที่เส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาด ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือทั้งในเรื่องน้ำดื่มและอาหารได้ ทางบริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมกับการประปานครหลวงและกองทัพบก เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ทันที ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 54 โดยนำรถผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน (GFUF Mobile) เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกตัดขาด โดยอาศัยการลำเลียงด้วยเครื่องบินซีนุคของกองทัพบก โดยในเบื้องต้นเริ่มที่ตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ตลอดจนหลายพื้นที่ๆ ความช่วยเหลือยากที่จะเข้าถึง

เจ้าหน้าที่แจ้งว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้การยกโดยไม่ได้ใช้ตะขอเกี่ยวโดยใช้สลิงขนาดใหญ่จำนวน 4 เส้นในการคล้องเครื่องผลิตน้ำที่มีน้ำหนักประมาณ 3 ตัน ท่ามกลางการให้กำลังใจของประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ โดยเมื่อนำรถผลิตน้ำดื่มเข้าไปในพื้นที่ได้ชาวบ้านต่างก็เข้ามารับน้ำดื่มกันเป็นจำนวนมากโดยชาวบ้านจะนำถังมาใส่น้ำวันหนึ่งหลายรอบ ซึ่งจากการที่ทีมงานได้สอบถามชาวบ้านถึงน้ำที่ได้รับจากรถผลิตน้ำดื่ม GFUF นั้น ชาวบ้านจะนำน้ำไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค แทนน้ำประปาที่ถูกตัดขาด และนอกจากนี้ทางทีมงานยังได้แจกจ่ายถุงสะอาดสำหรับบรรจุน้ำดื่มเพื่อจัดส่งไปตามศูนย์กลางที่รับความช่วยเหลือ เช่น บ้านผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการอำเภอ ศาลาว่าการต่างๆ อีกด้วย

ตลอดช่วงเวลา กว่า 13 วันที่ภารกิจได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง รถผลิตน้ำดื่ม GFUF ได้ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 157,000 ลิตร และแจกจ่ายถุงบรรจุน้ำดื่มกว่า 15,000 ใบ จนกระทั่งระบบสาธารณูปโภคได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยภารกิจลุล่วงในวันที่ 18 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati