ค่านิยมของกรุนด์ฟอส

The Grundfos Values

ค่านิยมของกลุ่มบริษัทกรุนด์ฟอส

ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

กรุนด์ฟอสดำเนินธุรกิจด้วยความความรับผิดชอบและด้วยแนวทางที่ยั่งยืนตลอดไป เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และคิดค้นแนวทางใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรารักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อภาวะโลก เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในสังคมรอบตัวเรา กรุนด์ฟอสเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเรารวมถึงบุคลากรที่มีความต้องการพิเศษ

เปิดเผยและไว้ใจได้

เปิดเผยและไว้ใจได้

ที่กรุนด์ฟอสเราทำอย่างที่พูด และพูดในสิ่งที่เราทำ เราสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ทั้งในบริษัทและกับโลกภายนอก เราเปิดเผยและแสดงข้อเท็จจริงถึงแม้จะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่พอใจ

ให้ความสำคัญกับคน

ให้ความสำคัญกับคน

กรุนด์ฟอสนั้นอยู่ได้ด้วยทรัพยากรบุคคล เราพัฒนาแต่ละบุคคล ทุกคนในกรุนด์ฟอสมีความกมุ่งมั่นและมีศักยภาพ ทุกคนมีพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องรู้สึกว่าได้รับการให้เกียรติและเห็นคุณค่า

ความเป็นอิสระ

ความเป็นอิสระ

ผู้ถือหุ้นหลักของกรุนด์ฟอส ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คือ มูลนิธิ Poul Due Jensen ผลกำไรคือหนทางสู่การเติบโต แต่มิใช่เป้าหมายโดยตัวมันเอง เรามั่นใจถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงตลอดเวลา

การเป็นหุ้นส่วน

การเป็นหุ้นส่วน

กรุนด์ฟอสสร้างคุณค่าด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เราเป็นบริษัทระดับโลกที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการในท้องถิ่น เราเชื่อว่าความหลากหลายจะขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและการเติบโต

ความเพียรพยายามที่ไม่ย่อท้อ

ความเพียรพยายามที่ไม่ย่อท้อ

ที่กรุนด์ฟอสเราไม่เคยหยุดท้าทายตัวเองในการสร้างสรรค์แนวทางที่ดีกว่าเดิมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เราภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบคุณภาพชั้นเยี่ยมในทุกๆสิ่งที่เราทำ เราแสดงความเป็นผู้นำและสร้างสรรค์ นวัตกรรมแห่งอนาคต

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati