Be responsible

file

ที่กรุนด์ฟอส เราเข้าใจถึงนัยสำคัญของความรับผิดชอบ – ต่อสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน และติดต่อธุรกิจร่วมกันกับเรา

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมถูกประสานเข้าด้วยกันกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของเราและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากระบบของเราได้ เราได้ออกแบบระบบที่ยั่งยืนและมีการทำงานที่ครบวงจร เราได้ค้นหาอย่างกระตือรือร้นและได้รับใบรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินธุรกิจอย่างเข้มงวดตามแนวทางธุรกิจ เหล่านี้

เราค้นหาตัวเลือกสำหรับวัสดุที่ใช้ และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ซึ่งปั๊มน้ำแต่ละรุ่นที่ผลิตออกมานั้นจะช่วยในการลดการใช้พลังงานได้

แต่สำหรับเราแล้วความรับผิดชอบอยู่นอกเหนือขอบเขตที่กล่าวมา ท่ามกลางเครือข่ายที่เรามีอยู่ทั่วโลก เราเน้นความสำคัญไปที่สวัสดิภาพและการมีส่วนร่วมของคนที่อยู่ในบริษัทและตลาดของเรา เช่นเดียวกับสังคมขนาดใหญ่ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น กรุนด์ฟอสยังดำรงไว้ซึ่งทัศนคติที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ ยินดีน้อมรับคำถามต่างๆ ที่ผู้คนอาจจะมีเกี่ยวกับเรา ความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของเรา

เรายึดถือความรับผิดชอบของเราอย่างเข้มงวด

กรุนด์ฟอสคือบริษัทระดับโลก
แต่เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจทั่วโลกนั้นไม่สามารถใช้วิธีการที่เหมือนกันได้ ดังนั้นเครือข่ายบริษัทขายและให้บริการทั่วโลกของเราทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานตามสถานการณ์จริง เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ของเรา

การเปิดโอกาสในการนำกลับมารีไซเคิล
ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสถูกออกแบบเพื่อให้นำกลับมาใช้งานใหม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในฐานะที่เราตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถปกป้อง สิ่งแวดล้อมได้ เปอร์เซ็นต์ของวัสดุรีไซเคิลจากปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 90 ถึง 98% ซึ่งประมาณ 2 ถึง 8% สามารถที่จะนำมากลับมาใช้งานได้ในส่วนของการทำความร้อน

การผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
กรุนด์ฟอสมีความภูมิใจอย่างมากที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และการขึ้นทะเบียน EMAS ในโรงงานผลิตของเรา สิ่งนี้หมายถึงพันธสัญญาและความรับผิดชอบของเราที่มุ่งไปยังการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยพันธสัญญานี้เริ่มต้นจากความคิดริเริ่มในการออกแบบระบบที่ถูกต้องไปจนถึงการรีไซเคิลหรือการกำจัดในขั้นสุดท้าย

ระบบที่ยั่งยืน
SQ Flex เป็นระบบสูบจ่ายน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ี่ที่อยู่ห่างไกลออกไป ซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงาน แสงอาทิตย์ หรือรวมกันทั้งสองแหล่งพลังงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรูปแบบภูมิอากาศของสภาพแวดล้อมนั้นๆ และหากธรรมชาติไม่สามารถสร้างแหล่งพลังงานได้เพียงพอแล้ว SQ Flex ก็ยังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกัน

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati