โครงการ CSR ปั่นน้ำใจเพื่อน้อง

โครงการ CSR ปั่นน้ำใจให้น้องถือเป็นการสานต่อในโครงการ Project Street Kids ผู้ริเริ่มโครงการ คือ Ms. Helena Buus Schmidt นักเรียนชาวเดนมาร์กอายุ 19 ปี ที่ตัดสินใจอุทิศตนและหยุดพักการเรียนเพื่อใช้เวลาสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กด้อยโอกาส  ดูวิดีโอและรายละเอียดเพิ่มเติม

GRUNDFOS ENERGY CHECK  ช่วยท่านประหยัดพลังงานได้ถึง 30-50%

GRUNDFOS ENERGY CHECK  ช่วยท่านประหยัดพลังงานได้ถึง 30-50%

Energy Check เป็นการวิเคราะห์ค่าพลังงานสำหรับระบบปั๊มน้ำที่คิดค้นขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทกรุนด์ฟอส ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการการวิเคราะห์การใช้พลังงานระบบปั๊มน้ำจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานฟรี!! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยติดต่อ Energy Check Team ที่เบอร์ 0 2725 8999 หรืออีเมล์ info-th@grundfos.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Grundfos Bulletin

การทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำ(Performance Test)

หากกล่าวถึงปั๊มน้ำ สิ่งที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้อีกประการก็คือกราฟประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ (Performance curve) ซึ่งกราฟประสิทธิภาพของปั๊มน้ำนั้น จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกค่าที่สำคัญต่างๆของปั๊มตัวนั้นๆ  .....ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน Grundfos Bulletin ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม